جمعه, 06 ارديبهشت 1398

سرخط اخبار

اخبار شهرداری

اخبار شهرداری (232)

یکشنبه, فروردين 31 1393

طرح مطالبات جداسازی اب فضای سبز شهرفرادنبه درجلسه کارگروه مربوطه دراستان به تصویب رسید وسپس درمرکز پژوهشی طرح های مطالباتی وزارت کشور به تاییدنهایی رسید.

این طرح بااعتبار 6.300.000.000 ریال ازنیمه دوم سال 92 آغاز و20درصداز طرح مذکور عملیاتی و8000 مترمربع ازبلوار آزادی شهرفرادنبه تحت پوشش آبیاری بارانی وتحت فشارقرارگرفت.

 

20140127405

سه شنبه, مهر 02 1392

در جلسات مشترک مسئولین شهرداری ، شورای اسلامی و راه و شهرسازی طرح تفصیلی پیشنهادی فرادنبه بررسی و نقائص رفع گردید .  

                         

صفحه15 از15
طراح و پشتیبان : شرکت عصر داده ویستا |وب سایت رسمی شهرداری فرادنبه. کلیه حقوق محفوظ است.