رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

  اطـــــلاعات تمــــاس :

  • مراجعه همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷
  • پنجشنبه و جمعه :تعطیل
  • دفتر شهردار : ۰۳۸۲۴۵۲۱۴۷۰
  • info@faradonbeh.ir
  • ۰۳۸۲۴۵۲۲۱۱۲
  • استان چهارمحال و بختیاری - فرادنبه - ساختمان مخابرات واقع در بلوار آزادی - کوچه مخابرات - شهرداری فرادنبه