بسمه تعالي

در راستاي حفظ كرامت والاي انساني و تكريم ارباب رجوع و احترام به حقوق و منزلت آنان و مراجعين شهرداري ، ما كاركنان شهرداري فرادنبه بر خود واجب مي دانيم نهايت اهتمام خود را در جهت رعايت نكات اخلاقي ذيل به كار بريم :

۱٫ هميشه به موقع در محل كار خود حضور يابيم و وقت شناسي را سرلوحه خود قرار دهيم.

۲٫ با كليه مراجعين با خشوع و ادب اسلامي رفتار نموده و احترام به ارباب رجوع را جزئي از وظايف خود بدانيم.

۳٫ با راهنمايي و ارشاد مراجعين از سرگرداني و اتلاف وقت آنها جلوگيري نماييم.

۴٫ با مراجعين ، با خوشرويي رفتار نموده ، به خواسته هاي آنها با دقت گوش دهيم و نهايت سعي خود را جهت انجام به موقع كار آنها به عمل آوريم.

۵٫ با مفاسد اداري اعم از هرگونه رشوه ، قبول هديه ، توصيه سفارش و اقدامات خلاف مقررات به شدت برخورد نماييم.

۶٫ هرگونه سوء استفاده از موقعيت هاي شغلي را حرام دانسته و در صورت مشاهده ، موضوع را به مسئولين اطلاع دهيم.

۷٫ از هرگونه برخورد سليقه اي خودداري نموده ، وظايف خود را منطبق بر قوانين و مقررات انجام دهيم.

۸٫ براي وقت ارباب رجوع ارزش قائل شويم و او را خاطرجمع سازيم كه نهايت سعي خود را در جلوگيري از اتلاف وقت به كار خواهيم بست.

۹٫ خدمت به ارباب رجوع وظيفه ي ماست و از اين نظر نبايد منتي بر او بگذاريم.

۱۰٫ رعايت پوشش مناسب توسط كليه همكاران ، متناسب با عرف جامعه و فرهنگ اسلامي.

۱۱٫ عدم استعمال هرگونه دخانيات در محيط اداري.

۱۲٫ رعايت صرفه جويي در لوازم اداري و جلوگيري از هرگونه اسراف و تبذير.

۱۳٫ عدم ارائه اسناد و مدارك به افرادي كه حق دريافت آنها را ندارند.

۱۴٫ جلوگيري از هرگونه تخلف و برخورد با هرگونه اقدام غير قانوني.